Basket

Privatumo politika

Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Privatumo politika
Pickout gerbia visų vartotojų privatumą. Bet kokia pickout internetinė veikla yra vydoma remiantis Europos ir Lietuvos Respublikos įstatymais. Šie principai, asmeninių duomenų apsaugai, (“Privatumo politika”) reguliuoja informacijos apie vartotojus, kurią surinko pickout disponavimą, vartotojams lankantis pickout tinklapiuose (kaip nurodyta aukščiau). Pickout naudoja asmeninius vartotojų duomenis remdamasi asmeninių duomenų apsaugos aktu, akto nr.428/2002. Duomenys yra renkami pickout vardu, kaip “duomenų valdytojo”, remiantis asmeninių duomenų apsaugos aktu.

Asmeninių duomenų rinkimas ir apdorojimas
Visi vartotojai gali lankytis pickout tinklapiuose neatskleisdami pickout jokių asmeninių duomenų (asmeninė informacija yra bet kokia informacija susijusi su atpažintu ar atpažįstamu asmeniu; atpažįstamas asmuo yra tas, kuris gali būti atpažįstamas tiesiogiai ar netiesiogiai, ypač atsižvelgiant į paprastai taikomus atpažinimo aspektus, taikant vieną ar daugiau faktorių arba specifinių savybių jo ar jos fiziniam, psichologiniam, psichiniam, mentaliniam, ekonominiam, kultūriniam ar socialiniam tapatumui nustatyti). Tačiau kartais, įsivėlusi klaida, pateikiant minimalius būtinus duomenis, būtinus pateikti svarbiuose informacijos pateikimo laukuose ir kitose svarbiose tinklapio dalyse, gali baigtis tuo jog pickout negalės suteikti vartotojui tam tikrų paslaugų ar produktų, įskaitant paslaugas, teikiamas atlikus pardavimą. Jei vartotojas vykdo pirkimą per vieną iš pickout tinklapių, vartotojas pereina į sutartinį bendradarbiavimą su pickout. Operacijos atlikimo metu vartotojas yra prašomas atskleisti būtinus asmeninius duomenis. Tam, kad įvykdyti vartotojo užklausas, specifiniams tvarkos tikslams, taip pat kitiems tikslams pateiktiems žemiau, pickout gali rinkti šią informaciją apie vartotojus: vardas, pavardė, gimimo data, lytis, elektroninis paštas, pašto adresas, telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, amžius. Pickout taip pat registruoja informaciją ryšium su pirkimais, kuriuos atlieka vartotojai. Pagal savanorišką sutikimą pickout tinklapiuose ar užsisakant produktus iš pickout, vartotojas sutinka su jo ar jos asmeninių duomenų apdorojimu pickout informacinėje sistemoje rankiniu ir automatiniu būdais, tikslais išdėstytais žemiau pagal asmeninių duomenų apsaugos akto 7 skyrių. Jei vartotojas su tuo nesutinka, jis ar ji turi teisę nesinaudoti pickout tinklapiais ir nepateikti pickout savo asmeninių duomenų.
Pickout turi teisę apdoroti vartotojų atskleistą informaciją per laikotarpį, reikalingą asmeninių duomenų apdorojimui ir privalomam archyvavimui pagal galiojančius įstatymus, nedarant žalos pickout įsipareigojimams, kylantiems iš specialių taisyklių. Sutikimas duoti leidimą pickout asmeninių duomenų apdorojimui yra savanoriškas ir vartotojas turi teisę atsiimti sutikimą, pateikdamas raštišką pareiškimą pickout įmonei arba siųsti laišką su prašymu, elektroniniu paštu, kurio adresas yra pagalba@pickout.lt. Vartotojų teisės asmeninių duomenų apdorojimui, yra nustatytos pagal asmeninių duomenų apsaugos akto 20 skyrių, taip pat ir teisė prašyti duomenų atnaujinimo arba ištrynimo iš pickout informacijos sistemos, teisė gauti kopiją asmeninių duomenų, kurie yra apdorojami pickout ir teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos asmeninių duomenų apsaugos tarnybą, esant įtarimui dėl neteisėto asmeninių duomenų apdorojimo.

Kiti asmeniniu duomenu rinkimo metodai
Be duomenų rinkimo per pickout tinklapius, vartotojas gali būti paprašytas atskleisti savo asmeninius duomenis bendraujant laiškais su pickout, telefoniniais pokalbiais su pickout, užsakymo ar kitų paslaugų teikimo metu, teikiant paslaugas jau po produkto įsigyjimo, taip pat užsiregistravus dalyvauti internetinėje apklausoje, susirašinėjant interneto pokalbių svetainėse ir t.t. Tokiu atveju vartotojas gali būti paprašytas pateikti savo sutikimą atskleistų asmeninių duomenų pickout apdorojimui, jei tokio sutikimo reikalauja įstatymas.

Asmeninių duomenų rinkimo ir apdorojimo tikslai
Pickout apdoroja asmeninius duomenis šiais tikslais:

Pickout paslaugų teikimas internetinės prekybos klubo Pickout operacinėje sistemoje, taip pat kaip kituose pickout tinklapiuose susideda iš (1) aktų, susijusių su pardavimų ir pirkimų vykdymu ar bet kokio kito susitarimo tarp pickout ir vartotojo vykdymo, įskaitant vartotojo apmokėjimo patvirtinimą ir pristatymą, taip pat (2) klientų aptarnavimo paslaugas, įskaitant paslaugas susijusias su pickout įmonės verslu, tokias kaip garantinės ir popardaviminės pasalugos, klausiant vartotojo nuomonės apie pickout produktus ir pasalugas, suteikiant vartotojui galimybę gauti naudos iš specialių pasiūlymų ar akcijų atliekant apklausas apie produktus, palengvinant ir apdorojant vartotojo paieškas ir informacijos užklausas apie pickout ir jos produktus, paslaugas, suteikiant informaciją apie naujausius pickout produktus ir paslaugas, tobulinant pickout produktus bei paslaugas vartotojui vykdant loterijas, konkursus ir kitą reklaminę veiklą.

Konkursų metu surinktų asmeninių duomenų ir jų apdorojimo tikslai

Pickout gerbia visų vartotojų privatumą, todėl www.pickout.lt ir Facebook puslapio rengiamų konkursų metu surinkti dalyvių asmeniniai duomenys bus naudojami tik pickout tikslams, susijusiems su kompanijos verslu, kurie pateikti viršuje. Facebook tinklalapio puslapyje surinkti asmeniniai vartotojų duomenys negali būti naudojami trečiųjų šalių. Pickout darbuotojai yra įpareigoti gerbti vartotojų pateiktos informacijos konfidencialumą, remiantis galiojančiais įstatymais.

Asmeninių duomenų naudojimas ir atskleidimas trečioms šalims
Atskleistus asmeninius duomenis pickout naudoja tiktai tikslams, susijusiems su įmonės verslu, pateiktiems viršuje. Pickout darbuotojai yra įpareigoti gerbti informacijos, pateiktos vartotojų, konfidencialumą, remiantis galiojančiais įstatymais.

Jūs sutinkate, kad pickout gali pateikti, padaryti prieinamus ar perduoti vartotojo asmeninius duomenis su pickout susijusioms kompanijoms Europos sąjungos viduje, tikslais, aprašytais skiltyje “Asmeninių duomenų rinkimo ir apdorojimo tiklsai” (įskaitant tokių įmonių paslaugas).


Pickout giminingos kompanijos taip pat gali analizuoti pirkimo duomenis tam, kad sužinotų daugiau apie savo vartotojų pirkimų dėsningumą bendrąja prasme.
Asmeniniai duomenys taip pat gali būti atskleisti trečiosioms šalims tais atvejais, kuomet pickout giminingos kompanijos pagrįstai mano, kad tai yra būtina siekiant apsisaugoti nuo apgavystės, įsipareigojimų nevykdymo, siekiant apsaugoti pickout ar giminingos kompanijos teises ryšium su bendra veikla, kaip įmonių susijungimas, įsigijimas, verslo turto ir kitų veiklų pardavimas ar pirkimas ir t.t.

Asmeninių duomenų atskleidimas procesoriams
Asmeniniai duomenys taip pat gali būti atskleisti kitiems asmenims (šalims) sutarčių vykdymo įgalinimui, kuriuose dalyvauja pats vartotojas, ar kitiems tikslams paminėtiems šiame dokumente arba užtikrinimui, kad vartotojai turėtų naudos iš bet kokių svarbių specialių pasiūlymų ir reklaminių akcijų. Pickout naudojasi kitų asmenų paslaugomis, tam kad atliktų funkcijas savo vardu (duomenų procesoriai), tokias kaip paraiškų užpildymas, siuntinių pristatymas, laiškų siuntimas paštu ir elektroniu paštu, teksto žinučių siuntimas (SMS), pagalba rinkodaros tikslais, mokėjimų vykdymas, apsisaugojimas nuo apgavystės ir klientų aptarnavimas. Tokie asmenys turės priėjimą prie asmeninių duomenų, reikalingų atlikti šias funkcijas, bet nenaudos to jokiam kitam tikslui ir privalės laikytis galiojančių teisinių nuostatų.

Savanoriškai prisijungus prie pickout  tinklapio ar užsisakant prekes iš pickout, sutinkate atleisti pickout nuo įsipareigojimo informuoti apie atitinkamų pranešimų publikavimą interneto svetainėje, pagal asmeninių duomenų apsaugos aktą.


Automatiškai renkama informacija (neasmeniniai duomenys)
Kai prisijungiate prie pickout tinklapio (kaip neužsiregistravęs, reguliarus vartotojas), kai kuri neasmeninė informacija (naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, vidutinis laikas praleistas tinklapyje, peržiūrėti tinklapiai) yra renkama automatiškai. Ši informacja yra naudojama, tobulinant pickout tinklapio patrauklumą, turinį ir funkcionalumą. Tokią vartotojo informaciją gali apdoroti pickout arba ji gali būti perduota trečioms šalims, išskyrus atvejį, jei vartotojas išsiunčia prašymą nebenaudoti šios informacijos, elektroninio pašto adresu pagalba@pickout.lt.

Tinklapio slapukai “cookies” ir sekikliai “web beacons”
Cookies arba “slapukai” yra maži failai, kurie laikinai patalpinami vartotojo kietajame diske, leidžiantys atpažinti vartotojo kompiuterį per kitus vizitus tinklapiuose. Pickout naudoja slapukus tik informacijos, susijusios su tinklapio naudojimu, surinkimui. Duomenys, kuriuos pateikia slapukai yra anoniminiai ir nesuteikia asmeninės informacijos. Web bacons arba “sekikliai”, taip pat “clear gif” technologija, ar “action tags” gali būti naudojami PSEE tinklapiuose. Sekiklių technologija leidžia pickout sužinoti, kuris lankytojas/vartotojas spustelėjo ant puslapio elementų (tokių kaip nuorodos ir paveikslėliai), naršydamas pickout puslapye. Duomenys, kuriuos pateikia sekikliai yra anoniminiai ir nesusiję su asmenine informacija, taip pat nesudaro asmeninės informacijos. Vartotojas gali pasirinkti išjungti slapukus/sekiklius (cookies/beacons), naudodamasis naršyklės nustatymais bet kuriuo metu.

Saugumas
Pickout siekia apsaugoti ir administruoti visų vartotojų asmeninius duomenis savo tinklapiuose, pagal Europos Sajungos (ES) teisines nuostatas ir Lietuvos asmeninių duomenų apsaugos aktą. Pickout ėmėsi visų tinkamų techninių, organizacinių ir asmeninių priemonių, pagal ES direktyvas ir kitus galiojančius Lietuvos įstatymus, įskaitant asmeninių duomenų apsaugos aktą, susijusį su duomenų apdorojimu tam, kad vartotojo asmeniniai duomenys būtų saugūs, apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo ar atsitiktinio praradimo, neteisėto tvarkymo, nesankcionuoto atskleidimo ar prieigos, bei visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

Nepilnamečiai
Pickout primygtinai pataria visiems tėvams ir globėjams mokyti savo vaikus saugaus ir atsakingo asmeninių duomenų disponavimo internete. Asmenys, neturintys 18 metų, neturėtų perduoti savo asmeninės informacijos pickout tinklapiui be tėvų ar globėjų leidimo. Pickout niekada sąmoningai nerinks jokios asmeninės informacijos iš visų asmenų, kuriems yra mažiau nei 18 metų ir neatskleis šių duomenų, trečioms šalims be sutikimo. Ryšium su tuo, kas išdėstyta aukščiau, pickout mano, kad tinklapių vartotojai yra nejaunesni nei 18 metų.

Nuorodos į kitus tinklapius
Ši privatumo politika yra taikoma namų puslapiui www.pickout.lt ir kitiems vietiniams pickout tinklapiams, vadovaujamiems pickout ir su pickout susijusiomis kompanijomis. Vartotojams išėjus iš pickout tinklapio, patariama sekti ir skaityti nuostatas dėl asmeninių duomenų apsaugos kiekviename atskirame tinklapyje, kuris renka asmeninius duomenis.

Teisė į informacijos ir naujienlaiškių atšaukimą
Vartotojai gali kreiptis dėl bet kokios informacijos apie pickout privatumo politiką, naudojimosi sąlygas, siunčiant užklausą elektroniniu paštu pagalba@pickout.lt.
Vartotojai, pageidaujantys daugiau nebegauti pickout naujienlaiškių, gali atšaukti savo sutikimą, siunčiant atšaukimo prašymą elektroniniu paštu pagalba@pickout.lt.

Pranešimas apie pasikeitimus
Vartotojams bus suteikiamos visos naujausios žinios apie bet kokius privatumo politikos pakeitimus privatumo namų puslapyje www.pickout.lt  ir kitose vietose, kurias pickout laiko tinkamomis konkrečioms paskirtims. Remiantis pickout tinklapių naudojimu ar prekių užsakymu iš pickout, sekant privatumo politikos pasikeitimus vartotojas visiškai sutinka su pakitimais esančiais privatumo politikos dabartinėje versijoje.


*: Siuntimo išlaidos