Basket

Naudojimosi sąlygos

PICKOUT  NAUDOJIMOSI SĄLYGOS
pickout  ™

Bendrieji terminai

Išskyrus atvejus, kai Susitariančiosios Šalys susitaria kitaip, sudarydamos individualią pirkimo ar kitą sutartį, šiame dokumente esančios sąlygos (toliau -'sąlygos') yra neatskiriama dalis sutartinių santykių tarp kliento ir pickout, taip pat susietos su pickout prekių tiekimu klientui (toliau –'pardavimo sutartis').

Pardavimo sutartis yra pavaldi Lietuvos teisei, visi ginčai, kylantys dėl šalių nesutarimų, turi būti sprendžiami prižiūrint kompetentingų Lietuvos teismų.

Pickout  neprisiima atsakomybės dėl nuostolių, padarytos žalos, sunaikinimo ar bet kokių išlaidų atsiradusių tiesiogiai ar netiesiogiai, dėl bet kokios klaidos, gedimo ar uždelsimo, esant bet kokioms aplinkybėms, kurių nekontroliuoja pickout įmonė, įskaitant ir force majeure atvejus, įrangos gedimus, elektros energijos tiekimo sutrikimus ir t.t.

Užsiregistruodamas pickout nariu ir/arba užsakydamas prekes ar paslaugas pickout tinklapiuose, klientas patvirtina, kad visiškai supranta ir sutinka su pardavimo sąlygomis, aprašytomis šiame dokumente.

Visa informacija publikuojama ar skelbiama pickout.lt tinklapyje, pavyzdžiui, produktų aprašymai, specifikacijos, fotografijos yra apytikriai. pickout pasilieka sau teisę daryti nedidelius pakeitimus produktų aprašymuose nepranešdama to klientams.

Pickout tinklapyje esantys pasiūlymai yra riboti laiko prasme ir kiekiu. Produktų kiekiai, publikuojami pickout tinklapyje yra informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be jokio išankstinio įspėjimo. pickout gali apriboti didžiausią pirkimų kiekį vienam pirkėjui bet kuriam produktui, tam, kad visiems pickout klientams būtų sudaromos palankios pirkimo galimybės.

Prekių užsakymas

Pirmas žingsnis - norint užsakyti pasirinktą prekę, reikia ją įsidėti į 'prekių krepšelį'. Klientas turi patvirtinti, kad pasirinko norimas užsakyti prekes. Antras žingsnis - po patvirtinimo, klientas turi užpildyti pristatymo duomenis: vardą, pavardę (jei pavardė yra pasikeitusi dėl santuokos, reikėtų nurodyti esamą pavardę, jei pavardė yra dviguba, nurodyti dvigubą pavardę), adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą bei nurodyti pastabas (pastabos yra matomos ir skirtos tik klientų aptarnavimo skyriui, jų ant siuntinio dėžutės pasiuntiniui nesimatys). Toliau, pildant pristatymo duomenis, reikėtų pasirinkti tinkamą mokėjimo būdą bei pažymėti varnele, kad sutinkama su naudojimosi sąlygomis bei privatumo politika. Trečias žingsnis - patvirtinus, kad duomenys yra teisingi, reikėtų peržiūrėti visus užsakymo duomenis ir galutinai patvirtinti užsakymą, paspaudžiant atitinkamą nuorodą.

Atlikus visus veiksmus teisingai, klientui yra išsiunčiamas automatinis pranešimas el. paštu, patvirtinantis, kad užsakymas yra baigtas. Savo užsakymus klientas gali matyti savo paskyroje - istorijos skiltyje.

Pristatymo laikas

Mūsų standartinis pristatymo laikas yra nuo 5 iki 7 dienų. Klientas priima bet kokį pristatymo laiko prailginimą dėl nenumatytų įvykių, nekontroliuojamų pickout. Klientas sutinka su prekių pristatymo laiko pratęsimu, atsiradusiu dėl gamybos vėlavimų, nenumatytų aplinkybių arba pickout nepavaldžių veiksnių.

Jei dalis prekių, užsakytų vienu užsakymu, vėluoja, klientui yra pristatomas dalinis užsakymas. Pristatant dalinį užsakymą yra taikomas visas 5 Lt pristatymo mokestis (nebent būtų nemokamo pristatymo sąlygos). Pristatant likusias prekes, pristatymo mokestis nebėra taikomas. Klientas moka už vieno užsakymo pristatymą tik vieną kartą.

Jei užsakyme buvo panaudota nuolaida, pristatant dalinį užsakymą, nuolaida yra padalinama kiekvienai prekei procentaliai pagal prekės kainą. Brangiausiai prekei taikoma didžiausia nuolaidos dalis, pigiausiai - mažiausia nuolaidos dalis. Apie dalinio užsakymo pristatymą klientas yra informuojamas el. paštu ar telefonu, nurodant, kurios prekės bus pristatytos ir kokia bus mokėtina suma.

Prekės bus pristatytos kartu su sąskaita-faktūra, kuri yra taip pat ir garantinis dokumentas. Klientas yra paprašomas nurodyti tikslų pristatymo adresą bei kontaktinius duomenis prieš patvirtinant užsakymą.

Jei norimų prekių nėra ar šiuo laikotarpiu atsirado nenumatytų problemų susijusių su pristatymu, pickout atstovai neatidėliodami informuos klientą, jo nurodytais kontaktais.

Jei klientui užsakytos prekės nėra pristatomos per nurodytą pristatymo laiką ir su juo nėra susiekta telefonu ar el. paštu, klientas turėtų paskambinti vietiniu klientų aptarnavimo centro telefonu arba susisiekti su pickout elektroninio pašto adresu: pagalba@pickout.lt.

Nemokamas pristatymas

Nuo 2012.07.24 iš bet kurios pickout kategorijos užsakant prekių už 50 Lt ir daugiau netaikomas pristatymo mokestis. Pickout gali inicijuoti papildomas nemokamo pristatymo akcijas, galiojančias konkrečiai nurodytu laiku ir konkrečiai užsakymo sumai. Taip pat gali būti taikomos trumpalaikės akcijos užsakant prekių tik iš tam tikrų kategorijų. Trumpalaikės akcijos galios tik nurodytomis sąlygomis. Akcijos terminui pasibaigus, nemokamas pristatymas yra taikomas tik užsakant prekių už 50 Lt ir daugiau iš bet kurios kategorijos.

Siuntimas, pakavimas ir mokėjimo terminai

Kliento pirkiniai yra siunčiami tinkamai supakuoti ir mokėjimas yra atliekamas pagal būdą, kurį pasirinko klientas. Kiekvienam užsakymui siuntimo mokestis yra nurodytas atskirai. Prašome atkreipti dėmesį, kad siuntimo išlaidas apmoka klientas.

Pickout turi prekių nuosavybės teises tol, kol klientas pilnai nesusimoka už savo pirkinius.

Bet koks kitas su pristatymu susijęs mokestis, atsiradęs tarp siuntų kompanijos ir kliento, po to kai pickout išsiunčia prekes, yra sumokamas kliento.

Siuntimo būdai

Galimi prekių siuntimo būdai yra nurodomi klientui pickout tinklapyje darant užsakymą. Klientui pasiimti prekes iš pickout įmonės patalpų nėra leidžiama.

Kainos ir mokesčiai

Visos kainos nurodomos su PVM. Jei pickout tinklapyje įsivelia klaida ir prekės kaina yra paskelbiama lygi nuliui, pickout nėra įpareigota parduoti klientui šio produkto tokia kaina.

Kainų paskelbimas

Tuo atveju kai pateikta kaina yra mažesnė nei tikra prekės kaina, pickout privalo nedelsdama informuoti klientą ir pasiūlyti naują kainą. Klientas tokiu atveju gali priimti naują kainos pasiūlymą arba atšaukti užsakymą.

Užsakymo metodai

Internetu: užsakymai gali būti daromi per www.pickout.lt tinklapį.

Užsakymo atšaukimas

Patvirtinus užsakymą, klientas gauna elektroninį laišką, informuojantį jog užsakymas yra patvirtintas. Klientas gali atšaukti savo užsakymą, bet tik tol, kol sistema parengia sąskaitą konkrečiam užsakymui, nes vėliau jokie pakeitimai užsakyme yra negalimi. Pageidaujama atšaukti užsakymą, klientas gali prašyti atšaukti užsakymą per vieną darbo diena po užsakymo patvirtinimo. Tam reikėtų atsiųsti elektroninį laišką, adresu: pagalba@pickout.lt arba kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių telefonu. Užsakymo atšaukimo prašyme turi būti nurodytas kliento vardas, pavardė, užsakymo numeris ir užsakymo data. Jei pageidaujama atšaukti užsakymą praėjus ilgesniam nei 1 darbo diena, būtina susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi, ar tokia galimybė dar yra. Norint atšaukti užsakymus praėjus ilgesniam nei 3 darbo dienų terminui, negalime užtikrinti, kad užsakymas bus atšauktas. Jei pageidaujama atšaukti ne visą užsakymą, o tik vieną ar keletą prekių iš užsakymo, atšaukimo prašyme būtina nurodyti pageidaujamų atšaukti prekių numerius bei kainas.

pickout pasilieka teisę atšaukti užsakymą, tuo atveju, jei užsakytų prekių nepristato gamintojas. Apie tai klientas yra informuojamas el. paštu.

Užsakymų sujungimas

Klientas gali prašyti sujungti keletą savo užsakymų į vieną bendrą užsakymą, kuriam bus skaičiuojamas vienas pristatymo mokestis arba visai neskaičiuojamas pristatymo mokestis, priklausomai nuo sujungto užsakymo sumos (jei užsakymo suma didesnė nei 50 Lt, pristatymo mokestis nėra skaičiuojamas). Tam klientas turi siųsti prašymą el. paštu, adresu: pagalba@pickout.lt arba skambinti telefonu, nurodydamas užsakymų, kuriuos norėtų sujungti, numerius bei patikslinti, kokiu adresu turėtų būti pristatytas sujungtas užsakymas, jei atskiruose užsakymuose yra nurodyti skirtingi pristatymo adresai. Apie užsakymų sujungimą klientas yra informuojamas el. paštu. Kreipiantis praėjus ilgesniam terminui, užsakymų sujungimas galimas tik tokiu atveju, jei sistema dar nėra parengusi atskiriems užsakymams atskirų sąskaitų.

Nuolaidos kupono ir sukauptos premijos naudojimas

Tam tikrais atvejais, klientui gali būti suteikiama dovanų kupono nuolaida apsipirkti pickout.lt parduotuvėje. Dovanų kuponai nėra parduodami. Kupono nuolaida gali pasinaudoti tik tas asmuo, kuriam šis kuponas buvo suteiktas. Klientui yra suteikiamas dovanų kupono kodas, taip pat nurodomas kupono galiojimo terminas bei kupono vertė. Kupono nuolaida yra vienkartinė. Kuponų nuolaidos nėra sumuojamos. Tik vienas kuponas gali būti panaudotas viename užsakyme. Taip pat viename užsakyme negali būti kartu panaudojami premijos taškai ir kupono nuolaida, jie nėra sumuojami. Jei kliento perkamai prekei ar prekėms yra taikomas nemokamas pristatymas, panaudojus kupono ar premijos taškų nuolaidą, nemokamas pristatymas yra panaikinamas ir kliento užsakymui yra skaičiuojamas 5 Lt pristatymo mokestis. Taip pat prekių, kurias perkant buvo panaudota dovanų kupono arba premijos taškų nuolaida, grąžinimo atveju, nuolaidos suma klientui nėra grąžinama, pervedama tik grynaisiais pinigais kliento sumokėta suma. Pickout dovanų kupono negalima iškeisti į grynuosius pinigus, kuponu galima pasinaudoti tik užsakant prekes iš Pickout puslapio, išminusuojant nuolaidos sumą iš perkamų prekių sumos. Praradus dovanų kupono kodą, reikėtų kreiptis į Stilago klientų aptarnavimo skyrių el. paštu: pagalba@pickout.lt.

Sutarties nutraukimas/ Prekių grąžinimas

Tuo atveju, kai klientui produktas netinka ar klientas yra nepatenkintas produktu, klientas turi teisę nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį ir grąžinti produktą pickout per 14 dienų nuo jo gavimo, nebent šis laikotarpis pratęsiamas pickout tam konkrečiam produktui.

Norint grąžinti nekokybiškas prekę (-es), reikėtų susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi ir informuoti apie grąžinimo priežastis.

Grąžinamas prekes klientai prašomi siųsti per Lietuvos paštą, registruota siunta įmonei pickout. Prašome išsaugoti siuntimo kvitą su jame įrašytu siuntos numeriu. Grąžinamas prekes siunčiant per kitas kurjerių tarnybas, reikėtų kreiptis į jas sužinoti, ar siunta pasiekė gavėją.

Kliento pareiga yra grąžinti prekes be kliento sukeltų pažeidimų, reikiamo kiekio ir originaliame įpakavime. Jei grąžinamas prekių rinkinys, jis turi būti grąžinamas visos sudėties, atskirų prekių grąžinti negalima. Kliento reikalaujama užpildyti ir įdėti grąžinimo formą bei sąskaitos-faktūros kopiją į siuntinio vidų. Klientas turi nurodyti grąžinimo priežastis bei tikslius savo banko duomenis (banko sąskaita turi būti atidaryta kliento, kuriam bus grąžinami pinigai, vardu). Jei nurodomas kito asmens banko sąskaitos numeris, klientas turi nurodyti to asmens vardą bei pavardę šalia sąskaitos numerio.

Grąžinimo formoje yra įvardintos 4 grąžinimo priežastys, vieną iš jų, pildant grąžinimo formą, reikėtų apibraukti:

1. Netinkamas dydis/matmenys - reikėtų žymėti šią priežastį, jei Jums atsiųstas produktas neatitiko aprašymo (dėl spalvos, medžiagos rašto), taip pat jei buvo atsiųstas ne tas produktas, kurį klientas užsakė.

2. Netinkama kokybė - reikėtų žymėti šią priežastį, jei klientui pristatoma nekokybiška prekė (produkto medžiaga yra itin silpna bei linkusi plyšti/lūžti, apsivėlusi, išblukusi ar nusitrynusi, matomi nedideli defektai, tokie kaip nedideli ibrėžimai, dėmelės ir pan.).

3. Netenkina mano lūkesčių - reikėtų žymėti šią priežastį, jei klientui pristatytas produktas atitinka aprašymą bei pavaizduotą produktą nuotraukoje, tačiau klientui pasimatavus netinka, netenkina produkto forma ar nepatogiai jaučiasi ir dėl to norima grąžinti.

4. Sugadintas produktas - reikėtų žymėti šią priežastį, jei klientui pristatomas neveikiantis produktas, taip pat sugadintas produktas (produktas įskilęs, suplyšęs, sutrūkęs, trūksta tam tikros detalės ir pan. - dėl ko produktas negali būti naudojamas).

Kliento sumokėtus pinigus už grąžinamas prekes pickout perveda į grąžinimo formoje nurodytą banko sąskaitą per 30 dienų nuo prekių gavimo Pašto skirstymo departamente,Vilniuje. Grąžinant brokuotas, neatitinkančias aprašymo ar sumaišytas prekes, kompensuojame ir pašto išlaidas, tačiau tik tokiu atveju, jei klientas negrąžina nei vienos kitos tuo pačiu užsakymu užsakytos prekės, kuri tiesiog nepateisino jo lūkesčių ar netiko dydis. Norint, kad būtų kompensuotos brokuotos, sumaišytos, aprašymo neatitikusios prekės grąžinimo išlaidos, būtina atsiųsti skenuotą ar nufotografuotą pašto kvito kopiją, bei pačia prekę el. paštu: pagalba@pickout.lt per 14 dienų nuo prekės išsiuntimo dienos, kuriame yra įrašyta už siuntinio siuntimą paskaičiuota suma bei trumpai el. laiške aprašyti situaciją: kokios prekės grąžintos, kokios grąžinimo priežastys.

Specialios sąlygos tam tikrų prekių grąžinimui

Kosmetikos gaminiai, įskaitant parfumeriją, gali būti negrąžintini, jeigu pakuotes klientas išpakavo arba pažeidė. Apatinis trikotažas, korsetai, maudymosi apranga, plaukų aksesuarai, greitai gendančios prekės, garso ir vaizdo įrašai, programinė įranga ir kompiuteriniai žaidimai gali būti negrąžintini, jei klientas juos pažeidė (padėvėjo, ištepė, įplėšė, nukirpo etiketę, pažeidė pakuotę). Apatinis trikotažas ir maudymosi apranga gali būti grąžinami per 7 dienas nuo jų gavimo. Bet kuris grąžintas produktas, neturi būti kliento panaudotas. Produktai, kurie susideda iš rinkinio turi būti grąžinti kaip pilnos sudėties rinkinys.

Avalynė privalo būti grąžinta originaliose, nesugadintose dėžutėse, nes dėžutės yra laikomos produkto dalimi. Avalynė, su purvinais ar suteptais padais, grąžinant gali būti nepriimama. Akiniai nuo saulės turi būti grąžinami be pažeidimų.

Prekių defektai

Klientas gali pareikšti pretenzijas dėl defektų tokių kaip:

Klientas turi informuoti pickout nedelsiant, po to kai pastebėjo defektą, tačiau ne vėliau nei baigiasi garantinis laikotarpis. Pickout priims sprendimą, dėl pateiktų pretenzijų, per 30 dienų, nuo tada, kai klientas pranešė pickout apie defektą. Apie sprendimą, dėl pateiktų pretenzijų, klientas bus informuotas telefonu arba el. paštu, per 30 dienų nuo prekės su paraiška apie defektą gavimo. Pickout neatsako už grąžinimus ir defektus prieš jokią trečią šalį, kuri įsigijo prekes iš pickout kliento.
Visos teisės bei įsipareigojimai tarp pickout ir kliento, ryšium su garantija dėl produktų kokybės, yra apibrėžti pickout garantinėse sąlygose esančiuose pickout tinklapyje.

Sugadinimas transportuojant

Pickout yra atsakinga už prekių sugadinimą transportuojant jas klientui. Tačiau, jei prekės yra sugadinamos, klientui jas transportuojant iki pickout, per prekių grąžinimą, už tai atsako klientas. Esant bet kokiam akivaizdžiam pažeidimui (suplėšytas įpakavimas, deformacija ir pan.), klientas turi nedelsiant nufotografuoti siuntą ir susisiekti su pickout el. Adresu pagalba@pickout.lt.

Garantinis aptarnavimas

Pickout parduoda patikrintos kokybės produktus. Atsižvelgiant į civilinį kodeksą (Akto nr. 40/1964 Coll., su pakeitimais), Pickout suteikia 30 dienų garantiją gamybiniams defektams visoms savo parduodamoms prekėms. Sąskaita-faktūra yra traktuojama kaip garantinis dokumentas. Kai kurioms prekių rūšims garantinis laikas yra pratęsiamas, tai nurodoma sąskaitoje. Garantinis laikotarpis prasideda nuo tos dienos, kai klientui yra pristatoma prekė. Užsakymams, kurie yra daromi telefonu, elektroniniu paštu ar tinklapyje, prekės gavimo data yra ta diena, kai pirkėjas gauna prekes iš pasiuntinio.

1. Pirkėjas negali pateikti produktui išrašytos sąskaitos-faktūros (garantinio dokumento);

2. Klientas neužpildo garantinio talono, kuriame nurodomi visi reikalingi duomenys (garantinis talonas atsiunčiamas susisiekus su klientų aptarnavimo skyriumi);

3. Garantinio aptarnavimo laikotarpis yra pasibaigęs;

4. Mechaniniai produkto pažeidimai yra kliento veiksmų pasekmė;

5. Produktas buvo naudojamas netinkamomis sąlygomis, esant drėgnai, cheminei ar mechaninei aplinkai;

6. Produktu buvo naudojamasi ne pagal paskirtį ar neatsargiai;

7. Produktas sugadintas dėl neįprastai didelio apkrovimo ar naudojimo prieštaraujant sąlygoms pateiktose dokumentacijoje, nesilaikant techninių standartų ar saugumo taisyklių galiojančių Lietuvos Respublikoje;

8. Pažeidimai atsirado dėl vandens, ugnies ar kitų force majeure veiksnių.

1. Gražinant pataisytą produktą klientui;

2. Gražinant klientui pinigus, sumokėtus už produktą, turintį defektą;

3. Sumažinant produkto kainą ir grąžinant skirtumą pirkėjui;

4. Pickout siunčiant raštišką užklausą, dėl garantinio aptarnavimo būdo;

5. Pateisintu, prašymo garantiniam aptarnavimui atmetimu .

1. Pakeičiant produktą kitu funkcionaliu produktu su tokiomis pačiomis ar geresnėmis techninėmis savybėmis;

2. Jei pickout negali pakeisti produkto nauju, pickout privalo pirkėjui išduoti kredito pažymą dėl nepataisomo produkto.

Jei pickout nutraukia prašymo garantiniam aptarnavimui vykdymą, kaip pagrįstą garantinio aptarnavimo prašymo atmetimą, bet produkto defektas objektyviai egzistuoja ir nėra pašalintas, klientas turi teisę kreiptis į teismą, dėl produkto defektų pašalinimo.

Teisė atsisakyti teikti paslaugas

I. Pickout gali keisti bei atšaukti kliento užsakymus (jų pristatymo terminus) ar narystę, įskaitant konkrečių klientų apribojamą priėjimą prie bet kokios pickout interneto svetainėje pateikiamos informacijos, bet kokiu metu be įspėjimo, jei pickout nusprendžia, jog kliento elgesys pažeidžia galiojančius teisės aktus ar kenkia pickout valdomų svetainių ir jų filialų ar dukterinės bendrovės interesams. Atskirais atvejais, kai, pickout manymu, klientas pateikia apgaulingus užsakymus, keliančius žalą pickout ir / ar pickout valdomoms svetainėms, pickout taip pat pasilieka teisę prašyti, kad konkretus klientas atliktų išankstinį apmokėjimą.
II. Pickout taip pat pasilieka teisę, savo nuožiūra, visiškai ar iš dalies keisti, iš naujo apibrėžti, papildyti ar pašalinti bet kurią „teisės atsisakyti teikti paslaugas“ sąlygų dalį bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo. Jūsų pakartotinis naudojimasis interneto svetaine po to, kai bet kokie svetainės taisyklių pokyčiai buvo paviešinti, bus laikomas naujų ar pasikeitusių taisyklių pripažinimu.

Sandorio pobūdis

I. Pateikdami užsakymą Pickout interneto svetainėje (www.pickout.lt), Jūs sutinkate, kad esate fizinis asmuo, kuris perka pickout interneto svetainėje pateiktas prekes asmeniniam naudojimui, o ne verslo tikslais.
II. Pickout yra nepriklausomas prekiautojas.


*: Siuntimo išlaidos